Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019 (od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018)

4 Marzec 2019
Polski